Kropla Azji

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół EKOLA realizowany jest Międzyprzedmiotowy Projekt Edukacyjny KROPLA AZJI, będący autorską inicjatywą Fundacji Oświatowej EKOLA oraz dyrekcji i nauczycieli. Projekt ten stanowi kontynuację działań podejmowanych w ramach akcji KROPLA AFRYKI prowadzonej w szkole w latach 2012-2014.

Celem działań jest poszerzenie wiedzy o Azji – jej geograficznej i kulturowej różnorodności oraz dotykających ten kontynent problemów, przybliżenie kultury i tradycji krajów azjatyckich, propagowanie wśród młodych ludzi idei tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka i jego odmienności, bez względu na pochodzenie czy kolor skóry. Fundacja Oświatowa EKOLA jest ponadto organizatorem publicznej zbiórki funduszy przeznaczonych na pomoc dzieciom dotkniętym skutkami wojny w Aleppo w Syrii.

Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak.

List od Rzecznika Praw Dziecka