Podsumowanie projektu KROPLA AZJI

  

10 czerwca podsumowaliśmy projekt KROPLA AZJI, w ramach którego przez cały rok zapraszaliśmy do szkoły podróżników, dziennikarzy, działaczy społecznych, weteranów, naukowców, którzy, opowiadając o swoich doświadczeniach, na różne sposoby dzielili się z uczniami wiedzą o kontynencie azjatyckim i realizowali główny cel projektu - propagowanie wśród młodych ludzi idei tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka i jego odmienności, bez względu na pochodzenie i kolor skóry.

W ramach projektu zorganizowaliśmy także dwa konkursy - literacki oraz plastyczny, w których wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu, Szkoły Podstawowej i Liceum „Aslan” w Głogowie, Międzynarodowej Szkoły Podstawowej im. I. Paderewskiego w Lublinie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku oraz z EKOLI. W czasie spotkania w auli wręczyliśmy nagrody laureatom i wysłuchaliśmy wykładu p. Dawida Tomalaka o lingwistycznych smaczkach Azji. 

Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy oryginalnych pomysłów. Dziękujemy także gościom, który przyjęli zaproszenie i zabrali nas w wielką azjatycką podróż. 

GALERIA ZDJĘĆ