LAUREACI KONKURSÓW

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „AZJATYCKIE SMOKI”
w ramach projektu KROPLA AZJI

Komisja Konkursowa w składzie: 
Katarzyna Hamerska-Cieślak – przewodnicząca jury
Agata Polańska – koordynator akcji KROPLA AZJI
Agnieszka Nowaczyk 
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: 

Kategoria: Szkoła Podstawowa klasy 4-6
I miejsce: Adam Fiszer, klasa 6, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, za pracę: Azjatycki smok
II miejsce: Katarzyna Cygan, klasa 6, Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu, za pracę: Smok 
Wyróżnienia:
Lena Polańska, klasa 4, Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu, za pracę: Smok z Azji
Eryk Bosetti, klasa 4, Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu, za pracę: Szkic smoka azjatyckiego

Kategoria: Szkoła Podstawowa klasy 7-8 i 3 Gimnazjum
I miejsce: Zuzanna Szkliniarz, klasa 3 gim., Szkoła Podstawowa i Liceum „Aslan” w Głogowie, za pracę: Smok nad nocnym niebem
II miejsce: Mikołaj Miąsik, klasa 7, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa im. I. Paderewskiego w Lublinie, za pracę: Smok
Wyróżnienia:
Oliwia Żędzianowska, klasa 8, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, za pracę: Wiosenny smok
Maja Własiuk, klasa 8, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa im. I. Paderewskiego w Lublinie, za pracę: Smok

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI „KROPLA AZJI”
na krótką formę literacką, inspirowaną Azją.

Komisja Konkursowa w składzie: 
Ewa Trzcińska-Kalinowska – przewodnicząca jury
Agata Polańska – koordynator akcji KROPLA AZJI
Anna Lemke-Sławińska
Piotr Skowronek 
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: 

Kategoria: Szkoła Podstawowa klasy 4-6
I miejsce: Jan Olejnik, klasa 4, Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu, za pracę: Skarb Suryavarmana

II miejsce: Nikola Aftyka, klasa 6, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku, za pracę: Dom w chmurach
Wyróżnienia:
Ida Dobiejewska, klasa 4, Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu, za pracę: Pomoc wojowniczki Bonsai
Sara Gusin, klasa 4, Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu, za pracę: Serce Azji

Kategoria: Szkoła Podstawowa klasy 7-8 i 3 Gimnazjum
I miejsce: Hubert Szafrański, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu, za pracę: Wieś na wzgórzu
II miejsce: Mikołaj Niżyński, klasa 7, Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu, za pracę: Bijin- Piękne
Wyróżnienie:
Kinga Piech, klasa 3 gim,. Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu, za pracę: Łza odrodzenia

Gratulujemy laureatom konkursów!

 

WAŻNA INFORMACJA

W związku z nadzwyczajną sytuacją w edukacji, organizatorzy projektu podjęli decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania prac do Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „AZJATYCKIE SMOKI” oraz Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „KROPLA AZJI” oraz Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego „NATURALNIE O JAPONII” do 20 maja 2019 roku.

Wyniki konkursów opublikowane zostaną na stronie internetowej www.kropla-azji.pl 1 czerwca 2019.

Wręczenie nagród laureatom konkursów oraz konkurs przyrodniczy odbędą się 10 czerwca o godzinie 10:00 w Zespole Szkół EKOLA. 

Ponadto, w związku z wydłużeniem terminu realizacji całego projektu, podjęto decyzję o zmianie terminu finału, który odbędzie się w maju 2020 roku.
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "AZJATYCKIE SMOKI"

Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym AZJATYCKIE SMOKI w ramach projektu KROPLA AZJI. Patronat nad akcją sprawują Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pan Marek Michalak oraz Prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do bliższego poznania kontynentu azjatyckiego – poznanie architektury, krajobrazu, charakterystycznych budowli i zabytków, zainteresowanie uczniów kulturą azjatycką i uwrażliwienie na różnorodność różnych kultur.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej wizerunkami azjatyckich smoków, symbolizujących dobroć, siłę, dostatek i odwagę.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie: do 15 kwietnia 2019 r.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz wszystkich klas szkół licealnych.

REGULAMIN KONKURSU

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI "KROPLA AZJI"

Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literackim KROPLA AZJI na krótką formę literacką, inspirowaną Azją. Patronat nad akcją KROPLA AZJI sprawują Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pan Marek Michalak oraz Prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk.

Przedmiotem konkursu jest napisanie tekstu literackiego tematycznie związanego z Azją:
- na poziomie klas 4-6 – opowiadania lub baśni
- na poziomie 7-8 SP, Gim, LO – opowiadania lub wiersza.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie: do 15 kwietnia 2019 r.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, 3 klas gimnazjalnych oraz wszystkich klas szkół licealnych.

REGULAMIN KONKURSU

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY "NATURALNIE O JAPONII"

Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym NATURALNIE O JAPONII w ramach projektu KROPLA AZJI. Patronat nad akcją sprawują Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pan Marek Michalak oraz Prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 6-8.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie: do 30 kwietnia 2019 r.

Konkurs składa się z jednego etapu – międzyszkolnego, który odbędzie się w ZS EKOLA we Wrocławiu, przy ul. T. Zielińskiego 56, w dniu 28 maja 2019 r. o godzinie 10:00.

Do wszystkich szkół, które wyślą zgłoszenie, zostanie przesłany zestaw pytań, które szkoła może wykorzystać w trakcie eliminacji szkolnych. Do etapu międzyszkolnego przechodzi trzech uczniów, którzy będą od tej pory grupowo reprezentować swoją szkołę. W etapie międzyszkolnym uczniowie odpowiadają pisemnie i ustnie na zestaw pytań przygotowanych przez organizatorów.

REGULAMIN KONKURSU